מאמרים מדעיים

מאמרים מדעיים

רשימת המאמרים המדעיים מופיעים על פי כללי האגודה הפסיכיאטרית האמריקאית (APA). על פי כללי זכויות היוצרים, הקישורים למאמרים המלאים כוללים הפניה לכתב העת המקורי בו פורסם המאמר והורדת המאמרים כרוכה בתשלום. למעוניינים במאמרים המלאים בגרסת ה- pre-proofed שלהם, ניתן לפנות ישירות לד"ר יעקב אופיר.   

מדריך הטרמפיסט ליישומים של בינה מלאכותית (ובאופן ספציפי של בלשנות חישובית) בתחום מניעת האובדנות - אלגוריתמים, הזדמנויות, מגבלות והמלצות לקלינאים ולחוקרים

Ophir, Y., Tikochinski, R., Brunstein Klomek, A., & Reichart, R. (2022). The Hitchhiker’s Guide to Computational Linguistics in Suicide Prevention. Clinical Psychological Science 10(2), 212-235.

ראיות אמפיריות לכך שהאבחנה הקלינית הקרויה הפרעת קשב אינה משקפת את התפיסה הביו-רפואית אודותיה כפגם מוחי מקיף וכרוני

Ophir, Y. (2022). Evidence that the Diagnosis of ADHD Does Not Reflect a Chronic Bio-Medical Disease. Ethical Human Psychology and Psychiatry, 23-2..

מהם ההשפעות הפסיכולוגיות של השימוש של ילדים במסכים? סקירה ביקורתית ומטא-אנליזה של הספרות העומדת בבסיס המלצות ארגון הבריאות העולמי

Ophir, Y., Rosenberg, H., & Tikochinski, R. (2021). What are the psychological impacts of children's screen use? A critical review and meta-analysis of the literature underlying the World Health Organization guidelines. Computers in Human Behavior, 124, 106925.

איתור אובדנות בפייסבוק באמצעות מודלים ממוחשבים שמבוססים על אינטליגנציה מלאכותית (רשתות נוירונים)

Ophir, Y., Tikochinski, R., Asterhan, C. S. C., Sisso, I., & Reichart, R. (2020). Deep neural networks detect suicide risk from textual Facebook posts. Scientific Reports, 10(1), 16685

מחקרים שמסתמכים על אתרי גיוס המונים עלולים להיות מוטים לאור שכיחות גבוהה של דיכאון

Ophir, Y., Sisso, I., Asterhan, C. S., Tikochinski, R., & Reichart, R. (2020). The turker blues: Hidden factors behind increased depression rates among Amazon’s Mechanical Turkers. Clinical Psychological Science, 8(1), 65-83

המדע לא הוכיח שהשימוש במסכים משפיע על התפתחות המוח של ילדים

Ophir, Y., Tikochinski, R., & Rosenberg, H. (2020). Science Has Not Proven That Screen Use Impacts Children's Brain Development. JAMA pediatrics, 174(8), 805.

שימוש ברשתות החברתיות ליצירת קשרים טיפוליים עם נוער בסיכון

Rosenberg, H., Ophir, Y., & Billig, M. (2020). OMG, RU OK?: Using Social Media to Form Therapeutic Relationships with Youth at Risk. Children and Youth Services Review, 105365

התבגרות דיגיטלית: השפעות הסמארטפונים והרשתות החברתיות על הרווחה הנפשית של בני נוער

Ophir, Y., Rosenberg, H., Lipshits-Braziler, Y., & Amichai-Hamburger, Y. (2020). “Digital adolescence”: The effects of smartphones and social networking technologies on adolescents’ well-being. In Online Peer Engagement in Adolescence (pp. 122-139). Routledge

מאתגרים את הקשר שבין זמן מסך לבין התפתחות קוגניטיבית

Ophir, Y., Tikochinski, R., & Rosenberg, H. (2019). Challenging the Association Between Screen Time and Cognitive Development. JAMA Pediatrics. doi:10.1001/jamapediatrics.2019.2246

זמן מסך לא (בהכרח) קשור לדיכאון

Ophir, Y., Lipshits-Braziler, Y., & Rosenberg, H. (2019). New-Media Screen Time is Not (Necessarily) Linked to Depression: Comments on Twenge, Joiner, Rogers, and Martin (2018). Clinical Psychological Science.

עקבות דיגיטליות של דיכאון, דחיה חברתית ובריונות בפייסבוק

Ophir, Y., Asterhan, C. S. C., & Schwarz, B. B. (2019). The digital footprints of adolescent depression, social rejection and victimization of bullying on Facebook. Computers in Human Behavior, 91, 62-71.

לפתוח את הפתקים בכותל: ביטויי דיכאון של מתבגרים בפייסבוק

Ophir, Y., Asterhan, C. S. C., & Schwarz, B. B. (2017). Unfolding the notes from the walls: Adolescents’ depression manifestations on Facebook. Computers in Human Behavior, 72, 96-107.

מצוקה של בני נוער ברשתות החברתיות

Ophir, Y. (2017). SOS on SNS: Adolescent distress on social network sites. Computers in Human Behavior, 68, 51–55. 

מרחב בטוח מקוון: מורים יוצרים חוסן נפשי בקרב תלמידי תיכון באמצעות רשתות חברתיות בזמן מלחמה

Rosenberg, H., Ophir, Y., & Asterhan, C. S. C. (2018). A virtual safe zone: Teachers supporting teenage student resilience through social media in times of war. Teaching and Teacher Education, 73, 35-42. 

כשהתותחים רועמים, מתבגרים לא שותקים: תקשורת בין מורים ותלמידים ברשתות החברתיות בעת מלחמה

Ophir, Y., Rosenberg, H., Asterhan, C. S. C., & Schwarz, B. B. (2016). In times of war, adolescents do not fall silent: teacher–student social network communication in wartime. Journal of Adolescence, 46, 98–106. 

אם רק הייתי יודע למה: הקשר בין רומינציה, אמונות מטא-קוגניטיביות ותפיסות כלפי טיפול פסיכולוגי

Ophir, Y., & Mor, N. (2014). If I only knew why: The relationship between brooding, beliefs about rumination, and perceptions of treatments. Behavior Therapy, 45(4), 553–563.

פרק בעברית בספר על זיהוי, מניעה וטיפול במצוקה של מתבגרים ברשתות החברתיות.

Ophir,Y., Asterhan, C. S. C., & Schwarz, B. B. (2017). Detection, Prevention, and Treatment of Adolescents' Distress on Social Media: A Literature Review. In: B. B. Schwarz, H. Rosenberg & C. S. C. Asterhan, (Eds.), Breaking down barriers? Teachers, students and social network sites. MOFET books. (Hebrew).

פרק בעברית בספר על המחקרים שערכנו על תמיכה רגשית ברשת בזמן מבצע צוק איתן.

Rosenberg, H., Ophir, Y., & Asterhan, C. S. C. (2017). Building Adolescent Resilience: Teacher-Student Social Network Communication in times of political violence. In: B. B. Schwarz, H. Rosenberg & C. S. C. Asterhan, (Eds.), Breaking down barriers? Teachers, students and social network sites. MOFET books. (Hebrew).